ความเป็นมา
WE ARE SOOFUN MEDICAL ที่ปรึกษาทางด้านการนอนกรนและความผิดปกติระหว่างการนอนหลับ
       บริษัท สู่ฝัน เมดิคอล จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.2010 จากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และกลุ่มผู้มีประสบการณ์ด้านการขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งทางด้านอุปกรณ์ที่ใช้ภายในโรงพยาบาล (Hospital Product) และอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยนำไปใช้ที่บ้าน (Homecare Product) มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระจายสินค้าประเภทอุปกรณ์การแพทย์ไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง และให้บริการลูกค้าในเขตพื้นที่ภาคเหนือรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง และในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้เราได้วางแผนที่จะกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้

       ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่เราเลือกเป็นตัวแทนจำหน่าย ล้วนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพราะเรามุ่งเน้นถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและบริการหลังการขายเป็นหลัก เราพร้อมยินดีที่จะให้คำปรึกษา และเปี่ยมไปด้วยการบริการให้กับลูกค้าทุกระดับด้วยความเต็มใจ และเต็มความสามารถที่เรามีอยู่เป็นอย่างดีที่สุดและใกล้ชิดที่สุด

       เครื่องมือแพทย์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรงทั้งเรื่องของการรักษาและการวินิจฉัยโรค สิ่งที่เราคิดและตั้งใจ ทำคือการบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับตัวท่านเอง พร้อมกับนำเสนอว่าอุปกรณ์แพทย์ไม่ได้ น่ากลัวอย่างที่คิด มีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนซึ่งเหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปภายในบ้านท่านเอง สามารถปรึกษาการใช้งานกับ ทีมงานได้ตลอดเวลา รวมทั้งบริการหลังการขายที่คอยดูแลท่านตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ ที่ดีขึ้นพร้อมกับให้ความในการร่วมมือในการรักษาและใช้อุปกรณ์ เพราะส่วนใหญ่อุปกรณ์ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายนั้นเป็น อุปกรณ์ที่ผู้ป่วยนำกลับไปใช้ที่บ้าน โดยอุปกรณ์ที่เรานำเข้าล้วนแล้วมีคุณภาพและประสิทธิภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้นำเข้า รายอื่นๆในประเทศไทย
วิสัยทัศน์

เครื่องมือแพทย์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรงทั้งเรื่องของการ รักษาและการวินิจฉัยโรค สิ่งที่เราคิดและตั้งใจทำคือการบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับตัวท่านเอง พร้อมกับนำเสนอว่าอุปกรณ์แพทย์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนซึ่งเหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปภายในบ้านท่านเอง

เครื่องมือแพทย์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรงทั้งเรื่องของการ รักษาและการวินิจฉัยโรค สิ่งที่เราคิดและตั้งใจทำคือการบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับตัวท่านเอง พร้อมกับนำเสนอว่าอุปกรณ์แพทย์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนซึ่งเหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปภายในบ้านท่านเอง เครื่องมือแพทย์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรงทั้งเรื่องของการ รักษาและการวินิจฉัยโรค สิ่งที่เราคิดและตั้งใจทำคือการบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับตัวท่านเอง พร้อมกับนำเสนอว่าอุปกรณ์แพทย์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนซึ่งเหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปภายในบ้านท่านเอง เครื่องมือแพทย์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรงทั้งเรื่องของการ รักษาและการวินิจฉัยโรค สิ่งที่เราคิดและตั้งใจทำคือการบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับตัวท่านเอง พร้อมกับนำเสนอว่าอุปกรณ์แพทย์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนซึ่งเหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปภายในบ้านท่านเอง เครื่องมือแพทย์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรงทั้งเรื่องของการ รักษาและการวินิจฉัยโรค สิ่งที่เราคิดและตั้งใจทำคือการบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับตัวท่านเอง พร้อมกับนำเสนอว่าอุปกรณ์แพทย์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนซึ่งเหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปภายในบ้านท่านเอง