แผ่นกรองฝุ่นละออง (Pollen Filter) สำหรับกรองฝุ่นละอองของเครื่อง CPAP ยี่ห้อ Philips รุ่น Dreamstation

แผ่นกรองฝุ่นละอองแบบหยาบ (Pollen Filter)

ทำหน้าที่กรองฝุ่นละอองขนาดเล็กก่อนเข้าสู่ภายในเครื่อง CPAP รุ่น Dreamstation ซึ่งสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ โดยการใช้น้ำสะอาดเปิดให้ไหลผ่านแผ่นกรอง ควรเปลี่ยนแผ่นกรองทุกๆ 6เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในห้องนอน

 

600.00 THB