DreamStation BiPAP AVAPS เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ แบบควบคุมปริมาตรอากาศได้

ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจแบบเรื้อรังมักมีอาการไม่คงที่และต้องปรับแรงดันอากาศของเครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วย DreamStation BiPAP AVAPS ที่มาพร้อมกับเซนเซอร์ตรวจจับอัตราการหายใจของผู้ป่วยและปรับระดับปริมาตรของอากาศโดยอัตโนมัติ ช่วยลดความยุ่งยากในการตั้งค่าและปรับความดันอากาศด้วยตัวเอง

180,000.00 THB

ตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ป่วย 


DreamStation BiPAP AVAPS คอยปรับระดับแรงดันอากาศเพื่อให้สอดคล้องกับการหายใจของผู้ป่วย และคอยรายงานประสิทธิภาพในการรักษาเป็นประจำทุกวัน

ดูแลอย่างครอบคลุม 


นวัตกรรมทางการแพทย์ของ Philips ได้รับการพิสูจน์แล้วที่สามารถทำการรักษาตรงตามความต้องการเฉพาะโรคของผู้ป่วยได้ตรงจุดโดยอัตโนมัติ ของการรักษาภาวะระดับความดันคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดและในเลือดสูงกว่าปกติและโรคหยุดหายใจนอนหลับ

Digital Auto-Trak

Digital Auto-Trak คืออัลกอริธึมการกระตุ้นเครื่องด้วยการหายใจของผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ ,การชดเชยแรงดันอากาศของการรั่วไหลจากหน้ากาก และยังมีอัลกอริธึมรูปแบบการช่วยหายใจตามธรรมชาติของผู้ป่วยของผู้ป่วยแต่ละคน

ตั้งปริมาตรอากาศด้วยระบบ AVPAS

ด้วยการกำหนดปริมาตรอากาศให้เข้าสู่ผู้ป่วยตามต้องการได้ จึงทำให้ DreamStation BiPAP AVAPS มีผลการรักษาที่ดีขึ้น และระบบดังกล่าวยังสามารถปรับแต่งโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตอบสนองกับผู้ป่วยได้ไวขึ้น

 

การจัดการทางเดินหายใจโดยอัตโนมัติ

DreamStation สามารถจัดการช่องทางเดินหายใจส่วนบนของผู้ป่วยได้อย่างอัตโนมัติและยังมี Mode การช่วยหายใจในรูปแบบต่างๆ มีระบบตรวจสอบและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในทางเดินหายใจส่วนบน เป้าหมายของอัลกอริธึมนี้คือ การใช้แรงดันอากาศ 2 ระดับที่ต่ำที่สุดในการรักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจของผู้ป่วย

ระบบวัดอัตราการหายใจ

เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มหรือลดความดันตามอัตราการหายใจของผู้ป่วย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ไม่ต้องตั้งค่าด้วยตัวเอง

ดูผลการรักษาได้ด้วยตัวเอง

ระบบรายงานผลการรักษาพร้อมข้อมูลการรักษาแบบละเอียด(ค่า AHI) ดูข้อมูลผลการรักษา 1วัน/7วัน/30วัน ได้ ช่วยให้ประเมินการบำบัดด้วยเครื่อง Dreamstation Auto CPAP ได้ที่บ้านด้วยตัวเอง(Advance Event Detection)

ตรวจสอบการทำงานของเครื่องได้ด้วยตนเองที่บ้าน


ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการประเมินผลการทำงาน(Performance Check) โดยสามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ได้จากที่บ้านของคุณเอง ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อนำเครื่องมาตรวจสอบหากเกิดปัญหาในการใช้งาน

ติดตามผลการใช้เครื่องได้ในแต่ละวัน


ระบบติดตามผลการใช้งานประจำวัน(Daily Progress Feedback display) ช่วยตรวจสอบความคืบหน้าและแสดงกราฟแนวโน้มที่เรียบง่ายของการใช้งานของผู้ใช้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความคืบหน้าในการักษาในระยะยาว

สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับโทรศัพท์มือถือได้


DreamStation มาพร้อมระบบ Bluetooth เป็นมาตรฐานทุกเครื่อง รวมถึงสามารถอัพเกรดระบบ Wi-Fi และโมเด็ม (อุปกรณ์เสริม) ช่วยให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชันของ Philips Respironics, DreamMapper (Android และ iOS) ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยมีเครื่องมือต่างๆที่เป็นประโยชน์ซึ่งรวมถึงวิดีโอวิธีใช้ข้อมูลและการตั้งเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยมีแรงจูงใจในการใช้งาน ระบบจะรายงานสรุปความคืบหน้าทุกเช้าหลังจากตื่นนอนช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิผลของใช้งานได้อย่างง่ายดาย สุดท้ายเครื่องนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ Encore Anywhere ที่มีประสิทธิภาพของ Philips Respironics เพื่อให้ผู้แพทย์สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคุณและช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด