ความเป็นมา

บริษัท JUNNIMED (THAILAND) เริ่มก่อตั้งปี 2013 เป็นบริษัทจัดหาเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลและสถาบันสุขภาพมีมีการเติบโตอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยการขยายตัวนี้ JUNNIMED (THAILAND) สามารถหาทางเลือกให้กับลูกค้าจำนวนมากในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

JUNNIMED (THAILAND) มุ่งมั่นที่จะรักษาความพึงพอใจของลูกค้าไว้เป็นอันดับต้นๆ โดยบริการเฉพาะบุคคลและเฉพาพด้านที่ครบวงจร เพื่อรักษาความมุ่งมั่นนี้ JUNNIMED (THAILAND) เข้าร่วมกับข้อกำหนดของลูกค้าโดยนำเสนอบริการต่างๆอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่เราเลือกเป็นตัวแทนจำหน่าย ล้วนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพราะเรามุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและบริการหลังการขายเป็นหลัก  พร้อมยินดีให้คำปรึกษาให้กับลูกค้าทุกระดับด้วยความเต็มใจ

วิสัยทัศน์

เครื่องมือแพทย์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรงทั้งเรื่องของการ รักษาและการวินิจฉัยโรค สิ่งที่เราคิดและตั้งใจทำคือการบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับตัวท่านเอง พร้อมกับนำเสนอว่าอุปกรณ์แพทย์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนซึ่งเหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปภายในบ้านท่านเอง

เครื่องมือแพทย์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรงทั้งเรื่องของการ รักษาและการวินิจฉัยโรค สิ่งที่เราคิดและตั้งใจทำคือการบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับตัวท่านเอง พร้อมกับนำเสนอว่าอุปกรณ์แพทย์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนซึ่งเหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปภายในบ้านท่านเอง เครื่องมือแพทย์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรงทั้งเรื่องของการ รักษาและการวินิจฉัยโรค สิ่งที่เราคิดและตั้งใจทำคือการบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับตัวท่านเอง พร้อมกับนำเสนอว่าอุปกรณ์แพทย์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนซึ่งเหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปภายในบ้านท่านเอง เครื่องมือแพทย์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรงทั้งเรื่องของการ รักษาและการวินิจฉัยโรค สิ่งที่เราคิดและตั้งใจทำคือการบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับตัวท่านเอง พร้อมกับนำเสนอว่าอุปกรณ์แพทย์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนซึ่งเหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปภายในบ้านท่านเอง เครื่องมือแพทย์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรงทั้งเรื่องของการ รักษาและการวินิจฉัยโรค สิ่งที่เราคิดและตั้งใจทำคือการบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับตัวท่านเอง พร้อมกับนำเสนอว่าอุปกรณ์แพทย์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนซึ่งเหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปภายในบ้านท่านเอง